Premium Sanal Sunucular M2 SSD Stoklarla Sınırlıdır.
Müşteri Paneli

Centos7 SSH Portu Değiştirme

Centos7 SSH Portu Değiştirme

Bu içeriğimizde centos7 SSH bağlantı portumuzu değiştirerek sanal sunucu hizmetine gelmesi muhtemel brute force saldırılarının önüne geçmiş olacağız. SSH Portumuzu 9994 olarak güncelleceğiz.

nano -w /etc/ssh/sshd_config

#Port 22 yerine başında # varsa kaldırarak Port 9994 yazıyoruz ve CTRL+X kaydedip çıkıyoruz ;


9994 portunu iptables'a ekliyoruz;

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9994 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

centos 7 işletim sisteminde firewalld için aşağıdaki şekilde port açabilirsiniz;

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9994/tcp
firewall-cmd --reload

SSH servisine restart atıyoruz ;

service sshd restart

Artık 22 portundan ssh erişimi yapılamaz. 9994 portu ile erişebiliriz.

Kaydol Müşteri Paneli
Whatsapp Satış Öncesi Destek Kurumsal Çağrı Merkezi
Top