X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
Premium Sanal Sunucular M2 SSD Stoklarla Sınırlıdır.
Müşteri Paneli

Centos 8 Redis Kurulumu

Centos 8 Redis Kurulumu

Merhabalar, bugün ki yazımızda sizlere vps sunucu için centos8 redis kurulumunu detaylı olarak anlatacağız. Sorunsuz olarak redis kurulumu yapabilirsiniz.


1. Redis'i yükleyin


Remi'nin RPM deposu, CentOS için uzun süreli ve kullanıcılar tarafından güvenilen bir depodur. Redis paketi genellikle CentOS'un Redis paketinden daha yeni bir sürümdür.

Depoyu etkinleştirin:

$ sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y

Remi deposundaki mevcut tüm Redis paketlerini listeleyin.

$ dnf module list | grep redis

Sonuç şöyle görünmelidir:

redis 5 [d] common [d] Redis persistent key-value database
redis remi-5.0 common [d] Redis persistent key-value database
redis remi-6.0 common [d] Redis persistent key-value database

Yukarıdaki ikinci sütundaki değerler, Redis'in ana sürümlerinü yanıstmaktadır.

En son ana sürüm 6.0 olduğu için, bu sürümü yükleyin:

$ sudo dnf module install redis:remi-6.0 -y

Redis hizmetinin önyükleme sırasında başlamasını sağlayın.

$ sudo systemctl enable redis.service

Redis'i başlatın.

$ sudo systemctl start redis.service

2. Redis yapılandırma nasıl yapılır?
Favori düzenleyicinizde Redis yapılandırma dosyasını açın:

$ sudo nano /etc/redis.conf

Uygulamanız için istediğiniz bellek kapasitesini ayarlayın.

maxmemory 128mb

Varsayılan olarak, maksimum belleğe ulaşıldığında, Redis yeni veri yazmayı durduracaktır. Redis'in eski verileri otomatik olarak kaldırarak yeni veriler yazmasını istiyorsanız, bunu nasıl kaldıracağını Redis'e söylemeniz gerekir. AllKeys-LRU çıkış politikası çoğu kullanıcı için iyi bir seçimdir. Aşağıdaki satırı ekleyin:

maxmemory-policy allkeys-lru

Diske kaydetme ilkesini ayarlayın.

Varsayılan olarak, Redis, DB'ye karşı belirli bir süre veya belirli sayıda yazma işleminden sonra bellek içi verilerini diske kaydeder. Varsayılan ayarlar şunlardır:

save 900 1
save 300 10
save 60 10000

Bu, tasarrufun gerçekleşeceği anlamına gelir:

900 saniyeden sonra (15 dakika) en az 1 tuş değiştirilirse
300 saniye (5 dakika) sonra en az 10 tuş değiştirilirse
60 saniye sonra en az 10000 tuş değiştiyse

Yukarıdaki varsayılan ayarlarla Redis, her yeniden başlatıldığında kaydedilen verileri belleğe yükler. Böylece önceki bellek içi verileriniz geri yüklenecektir. Bu özelliğe ihtiyacınız yoksa, şu satırları yorumlayarak tamamen devre dışı bırakabilirsiniz:

# save 900 1
# save 300 10
# save 60 10000

Bu özelliği korumaya karar verirseniz, Redis'in belleğinin yukarıda belirtilen maksimum belleğin iki katı olmasını sağlamak için sunucuyu daha büyük bir plana yükseltmeli veya uygun bir Linux takas dosyası eklemelisiniz . Aksi takdirde, en kötü senaryoda, maksimum belleğe ulaşıldığında, kaydetme işlemi sunucunuzun belleğinin dolmasına neden olabilir.

Yapılandırma dosyasını kaydedip kapatın, ardından değişiklikleri uygulamak için Redis'i yeniden başlatın.

$ sudo systemctl restart redis.service

3. Sistemde İnce Ayar Yapın
Redis günlük dosyasını kontrol edin:

$ sudo tail /var/log/redis/redis.log

Bunun gibi bazı bilgiler göreceksiniz:

5228:M 15 Aug 2020 04:14:29.133 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
5228:M 15 Aug 2020 04:14:29.133 # Server initialized
5228:M 15 Aug 2020 04:14:29.133 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
5228:M 15 Aug 2020 04:14:29.133 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled.

İlk uyarıyı düzeltmek için aşağıdaki komutu girin.

$ echo 'net.core.somaxconn = 512' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf > /dev/null

İkinci uyarıyı düzeltmek için aşağıdaki komutu girin.

$ echo 'vm.overcommit_memory = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf > /dev/null

sysctl değerlerini yeniden yükleyin.

$ sudo sysctl -p

Son uyarıyı düzeltmek için, Redis hizmetini başlatmadan önce şeffaf büyük sayfaları önyükleme sırasında devre dışı bırakmanız gerekir.

Yeni bir komut dosyası oluşturun:

$ sudo nano /usr/bin/disable-transparent-hugepage

Aşağıdaki metni dosyaya yapıştırın:


#!/bin/bash
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
exit 0

Dosyayı kaydedip kapatın, ardından çalıştırılabilir ve kök hesaba ait olmasını sağlayın :

$ sudo chown root:root /usr/bin/disable-transparent-hugepage
$ sudo chmod 770 /usr/bin/disable-transparent-hugepage

Ardından, önyükleme sırasında komut dosyasını çağıracak olan systemd hizmeti için yapılandırma dosyasını oluşturun:

$ sudo nano /etc/systemd/system/disable-transparent-hugepage.service

Aşağıdaki metni dosyaya yapıştırın:

[Unit]
Description=Disable Transparent Huge Pages (THP) for Redis.
Before=redis.service

[Service]
Type=exec
ExecStart=/usr/bin/disable-transparent-hugepage

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Dosyayı kaydedip kapatın, ardından hizmeti etkinleştirin:

$ sudo systemctl enable disable-transparent-hugepage.service

4. Kurulumu Doğrulayın
Redis sunucusunu yeniden başlatın:

$ sudo reboot

VDS Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra herhangi bir uyarı olmadığından emin olmak için Redis günlük dosyasını kontrol edin:

$ sudo tail /var/log/redis/redis.log

Kullanım Redis-cli varsayılan loopback IP üzerinden REDIS bağlanmak için programı 127.0.0.1 ve port 6379 .

$ redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

Bağlantı başarılı olursa, Redis komut istemini göreceksiniz:

127.0.0.1:6379>

Çalıştığından emin olmak için bazı Redis komutları girin:

set testkey testvalue
get testkey
exit

Aşağıdaki sonucu görüyorsanız, Redis düzgün çalışıyor demektir.

127.0.0.1:6379> set testkey testvalue
OK
127.0.0.1:6379> get testkey
"testvalue"
127.0.0.1:6379> exit

5. (İsteğe bağlı) Özel Ağ Erişimi için Redis'i Yapılandırın
Uygulamanız için birden çok sunucuya sahip bir üretim ortamı kurarsanız, uygulama sunucularının Redis sunucusuna erişmesi gerekir. Güvenlik için özel bir ağ kullanılması önerilir.

Özel ağı yapılandırın
Bu Redis sunucusu ve Redis ile iletişim kurması gereken uygulama sunucuları için özel bir ağı gerekmektedir.
Özel ağdan gelen bağlantılara izin vermek için firewalld hizmetini güncelleyin :

$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --change-interface=ens7

Redis'in başlatılmasını özel arabirim açılıncaya ve IP adresi atanana kadar geciktirmek için bir systemd hizmeti oluşturun.

$ sudo nano /etc/systemd/system/redis.service.d/wait-for-ips.conf

Aşağıdaki metni dosyaya yapıştırın, ardından kaydedin ve kapatın:

[Unit]
After=network-online.target
Wants=network-online.target

Redis yapılandırma dosyasını düzenleyin.

$ sudo nano /etc/redis.conf

Redis'in bağlanması gereken özel IP adresini ekleyin. Örneğin, Redis'in hem dahili geri döngüye (127.0.0.1) hem de özel bir IP adresine (192.168.0.10) bağlanması gerekiyorsa:

bind 127.0.0.1 192.168.0.100
Yapılandırma dosyasını kaydedin ve kapatın.

Değişiklikleri uygulamak için Redis'i yeniden başlatın.

$ sudo systemctl restart redis.service

Özel ağı test edin
SSH aracılığıyla özel ağınızdaki uygulama sunucularınızdan birine bağlanın.
Uygulama sunucusunun da CentOS 8 olduğunu varsayarsak, redis-cli yazılımını almak için Redis'i geçici olarak yükleyin.

$ sudo dnf install redis

Kullanım Redis-cli Redis sunucusuna bağlanmak için programı.

$ redis-cli -h 192.168.0.100 -p 6379

Bağlantı başarılı olursa, Redis komut istemini göreceksiniz:

192.168.0.100:6379>


Çalıştığından emin olmak için bazı Redis komutları girin:

set testkey testvalue
get testkey
exit


Aşağıdaki sonucu görüyorsanız, Redis düzgün çalışıyor demektir.

127.0.0.1:6379> set testkey testvalue
OK
127.0.0.1:6379> get testkey
"testvalue"
127.0.0.1:6379> exit


Uygulama sunucusundaki redis paketini kaldırın .

$ sudo dnf remove redis

 

Kaynak : https://www.vultr.com/docs/install-and-configure-redis-on-centos-8

Kaydol Müşteri Paneli
Whatsapp Satış Öncesi Destek Kurumsal Çağrı Merkezi
Top